Termeni si Conditii

Website-ul www.vicino.ro este operat de catre ELEMAR SRL, societate inregistrata la Oficiul Comertului cu numarul J13 1535 /1996, CUI: RO 8518025, cu sediul social in Constanta, Str Soveja, nr 55A, Romania, tel: 0722.233.278.

Prezentul document stabileşte termenii si condiţiile in care puteţi utiliza site-ul www.vicino.ro. De asemenea, accesul pe site se va face sub autoritatea termenilor si conditiilor prezentate in acest document. Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator si achiziţionarea produselor din gama oferita pe site presupun implicit acceptarea tacita si fără rezerve a acestor termeni si condiţii, cu toate consecinţele care reies din acestea.

Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza produsele si informaţiile despre acestea si despre magazin, precum si de a crea un cont care sa servească la achiziţionarea produselor dorite. Utilizarea site-ului in alte scopuri decât cele menţionate este interzisa.

ELEMAR SRL poate aduce in orice moment modificări asupra conţinutului site-ului www.vicino.ro, modificări de structura si accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil si fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terţe persoane.

 

Prezentul document se completează cu dispoziţiile prevăzute de OUG nr.130/2000, Legea nr.296/2004, Legea nr.677/2001.